Masážní pomůcka Štefana Zakuťanského

Kód: MASPO
Tip
Neohodnoceno
1 200 Kč
Po objevení samoléčebné metody, se masážní pomůcka na svět hlásila sama a proto ji bylo nutné sestrojit. Je nedílnou součástí samoléčebné metody.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Aby se hojivému mechanismu pomohlo při hojení zánětu, je mu třeba zajistit pohyb pod tlakem - hloubkovou masáž. Když použijeme masážní pomůcku, jsme při masírování páteře soběstační a tak jsme v léčení svobodní. Díky ní máme přístup i na místa, kde rukama nedosáhneme. Tím je člověk při masáži soběstačný i bez jakékoliv asistence druhé osoby. V masážní pomůcce máme svého osobního maséra. Už nemusíme doma nikoho prosit a honit, aby nás masíroval. Už nemusíme nikoho najímat a platit za masáž. Tato pomůcka nahrazuje živou lidskou sílu. Ta vám neřekne, že na vás nemá čas, že od masírování je unavená, že se jí nechce, nebo že ji bolí masážní stopky. Kdy se k ní postavíte, už se masírujete.

K tomu, abychom pohyb pod tlakem (masáž) dostali hlouběji - ke hlouběji uloženým bolavým místům, potřebujeme vyvinout silnější přítlak. Ten je potřebný k překonání tloušťky svalstva a jeho konzistence. Někdy je třeba vyvinout přítlak i do 100 kp. Při těžké dostupnosti rukou na zadní část těla, by se sotva dal dosáhnout. Silný přítlak při masáži je příliš vyčerpávající zátěž i pro jinou masírující osobu. Vydrží lidský prst při 100 kilopondovom přítlaku masírovat? Jen bychom se na něj opřeli celou vahou těla, už by se mohl vykloubit nebo zlomit. Ani dosavadní masážní přístroje na takový přítlak stavěné nebyly. Na tento nový výmysl jsem požádal Úřad průmyslového vlastnictví o patent. Jelikož dosud takový výrobek na trhu chybět, patent mi byl udělen.

Pomůcka byla navržena tak, aby kromě své masážní funkce mohla být i součástí interiéru místnosti. Měla by být součástí každé domácnosti, protože skoro v každé rodině páteř někoho bolí.

Masážní pomůcku doporučuji umístit do místnosti, kde je společenský život, neboť při masírování můžete strávit spoustu času. Ne do nějakého kamrlíku, abyste nedívali kdesi do prázdna, nenudili se a mohli dívat přitom i televizi. Tak si spojíte dvě věci - užitečné s příjemným.

Masážní pomůcka je kovové konstrukce. Pomůcka sestává z pevného nosníku, po kterém se pohyblivá část - běžec s masážní stopkou dá posouvat. Na běžci je závitovým spojem uchycena vyměnitelná masážní stopka. Pohyblivou část lze nastavit ve vhodné výšce tak, aby sebamasáž bylo možné provádět v potřebné části těla. Součástí masážní pomůcky jsou dvě masážní stopky. Přešroubováním na běžci se dají rychle vyměnit. Masážní stopka je ukončena masážní hlavicí ze silonu kuželového nebo polokulová tvaru. Masážní stopka má pevně uchycenou křídlovou matici, otáčením které se běžec se stopkou k nosníku přitlačí. Tím je masážní stopka při masáži pevná. Na druhou stranu masážní stopky je polokulový nebo kulovitá masážní hlavice, o kterou se pacient opře a dělá na ní krátké pohyby - asi 1 cm dlouhé. Masážní stopka s kulovou masážní hlavicí je určena na začátek léčby a na větší zánětlivé plochy. Druhá masážní stopka s kuželovou masážní hlavicí, která má tvar zakončení prstu, je určena na masírování hlouběji uložených zánětů, kde se kulovou hlavicí dostat nedá. Většinou se využívá masážní stopka s kuželovou hlavicí. Masážní stopky se dají přešroubováním rychle vyměnit.

Masážní pomůcka se osazuje (připevní) na stěnu (zděnou, panelovou, dřevěnou) kolmo. Na konci nosníku pomůcky jsou příčné držáky (konzole) a ty se přichytí šrouby (samorezkami) na stěnu. Díry na panelových nebo cihlových stěnách vrtáme na hmoždinky příklepovou vrtačkou. Spodní část pomůcky může být ve výši kolen, asi 50 cm od podlahy. Tím se na nosníku zajistí potřebný rozsah nastavení běžce s masážní stopkou, pro masírování lidi nižšího i vyššího vzrůstu.

Na prostředku je možné masírovat různé částí těla jako: krku, ramen (trapéz), zad, končetin, přes břišní sval i interní orgány, které jsou pro sebamasáž namáhavé a těžko dostupné. Výhodou této pomůcky je v tom, že člověk při aplikaci hloubkové masáže je soběstačný z hlediska dosahu masírovaného místa i z hlediska zajištění potřebné tlakové síly. Největší výhoda je v přesném zacílení masáži, protože pacient cítí, kde přesně se jeho bolavé místo nachází. To zajišťuje nejpřesnější masáž na světě, kterou se nijak jinak zajistit nedá. I z toho důvodu je to samoléčba, neboť tuto činnost se jinak zastoupit nedá. Takto je to zařízeno v přírodě u zvířat a takto má být asi iu nás, u lidí.

Pomůcka zajišťuje při masírování, takový přítlak jakou silou se o ni opřete. Tím se zajišťuje mnohem silnější masáž, jak se to dá dosáhnout rukama. Opřený váhou těla na hlavici masážní stopky děláte pohyby jaké vám vyhovují (nahoru - dolů, doleva - doprava). Při masáži nemusíte dělat krouživé pohyby. Když potřebujete při masáži silnější přítlak a váha těla vám na to nestačí, dotlačte se rukama od opěradla křesla nebo židle. Při masáži můžete být oblečený, což je výhoda, protože před masáží se nemusíte svlékat, jen se ke pomůcce postavíte a už se masírujete. Fotografie názorné ukázky masáži jsou provedeny bez oblečení, aby masírované místo bylo vidět lépe.

Při masírování na prostředku platí tytéž zásady masírování jako při masáži rukama. Masáže Rozjíždějte postupně co do síly a stopáž. Sledujte reakce z masáže a podle toho dávkujte sílu a stopáž masáži. Po silnější masáži může dojít k předrážděný - silnější reakci, z čehož na druhý den může nastat zhoršení zdravotního stavu. Na druhý - třetí den se zvykne vše vrátit do normálu. Predráždené místa nemasírujte - uděláte v masírování přestávku. Můžete je masírovat až tehdy, když se uklidní. Ostatní nepredráždené místa můžete masírovat dál. Podle své praxí zjistěte, jaká pravidelnost masáži vám vyhovuje - zda každý den, každý druhý nebo každý třetí den. Expertný klinický posudok na masážnu pomôcku:
Oddelenie akupunktúry FN, 831 01 Bratislava, Pionierska 6

Štátny ústav pre kontrolu liečiv Bratislava, 29.4.1996

Oddelenie schvaľovania a certifikácie

Pionierska 6

831 01 Bratislava

Vec: Expertný klinický posudok na masážnu pomôcku na vykonávanie hĺbkovej masáže
Na základe Vášho podnetu a žiadosti predkladateľa – autora masážnej pomôcky p. Štefana Zakuťanského z Bardejova som na oddelení akupunktúry FN Bratislava vykonával jej klinické preskúšanie v čase od augusta 1995 do januára 1996.

Skúšaná masážna pomôcka je kovovej konštrukcie, pevná časť sa pripevní na stenu, po nej sa pohybuje pohyblivá časť, ktorú možno nastaviť a upevniť krídlovou maticou vo vhodnej výške tak, aby bolo možné vykonávať sebamasáž bolestivej oblasti. Pohyblivá časť je ukončená nástavcom zo silónu (kužeľovitého alebo pologuľovitého tvaru), ktorý slúži na vykonávanie hĺbkovej masáže rôznych častí tela, hlavne chrbta, krku a zadnej plochy končatín, ktoré sú inak pre sebamasáž ťažko dostupné.

Originálna a dôvtipná konštrukcia pomôcky umožňuje systematické masážne prepracúvanie bolestivých miest, hypalgetických zón myogelóz a sympaticky kontrahovaných svalových skupín na celom tele aj formou samoliečby. Výhodou pomôcky je, že trvanie a intenzitu tlakovej masáže si dávkuje sám pacient podľa vlastných pocitov pri zachovaní pravidiel klasickej masáže. Pomôcka je pevná, praktická, ľahko používateľná a cenovo dostupná.

Klinické preskúšanie masážnej pomôcky na hĺbkovú masáž formou dlhodobej sebamasáže vykonávali 4 osoby trpiace na bolesti chrbta v hrudnej, driekovej a bedrovej oblasti ako aj pacient s koxalgiou. Títo pacienti si po predchádzajúcej inštruktáži opakovane vykonávali sebamasáž hyperalgetických zón, myogelóz na tlak citlivých aktívnych bodov na dráhach močového mechúra a žlčníka, ako aj autodiagnostikou objavených bolestivých miest na dorzálnej strane trupu a končatín. Masážne alebo tlakové ošetrenie sa v každom z týchto miest vykonávalo v trvaní 2-3 min. Dĺžka jednotlivého liečebného sedenia činila priemerne 10-15 bolestivých miest. Sebadiagnostika i sebamasáž sa vykonávali cez ľahký odev ( košeľa, tričko) denne alebo v prípade bolestivej reakcie obdeň v úhrnom priemernom počte 14 ošetrení.

Výsledky takého klinického preskúšania boli dobré, u všetkých pacientov dochádzalo k ústupu bolesti, k zmenšeniu až ústupu svalových spazmov a k zlepšeniu hybnosti. Vedľajšie či nežiaduce účinky liečby sa nevyskytli.
Posudzovaná pomôcka na vykonávanie hĺbkovej masáže a sebamasáže je prototypom. Keďže podobné výrobky na trhu absentujú, nebolo možné jej porovnanie s inými výrobkami. Čo do mechanizmu pôsobenia hĺbková masáž ovplyvňuje nielen kožu, podkožie a väzivo, ale aj periost a všetky v hĺbke uložené reflektory, zmenené tkanivá. Tým v sebe spája prvky väzivovej, segmentárnej i periostálnej masáže. V dôsledku toho nie len lokálne patologické a reflexívne zmeny, ale cestou nervových reflexívnych spojení a vzájomných funkčných vzťahov medzi perifériou a vnútornými orgánmi či funkciami aj celkovo. Možnosť účelného využitia pomôcky v autodiagnostike spočíva vo vyhľadávaní a objavovaní patologicky a reflexívne zmenených miest, alebo aktivizovaných (bolestivých) bodov. Ich ošetrovanie hĺbkovou masážou správne zvolenej intenzity vedie nielen k lokálnym zmenám ( napr. k ústupu svalovej hypertónie, k zlepšeniu prekrvenia a k ústupu bolesti ), ale pôsobí aj na ochorenia či poruchy vzdialených orgánov na celý organizmus.

Vzhľadom na uvedené odporúčam pomôcku na vykonávanie hĺbkovej masáže schváliť ako liečebnú pomôcku pre používanie v špeciálnych zdravotníckych zariadeniach rehabilitácie a tiež v domácej samoliečbe. Používanie pomôcky je vhodné aj v rekondičnej starostlivosti a v športovej medicíne.

Uvedené Vám dávajúc na vedomie s pozdrav MUDr. Jozef Šmirala

primár oddelenia akupunktúry FN,

hl. odborník pre akupunktúru MZ SR